Exposition

« EXPO. 05 – PHOTO CHINOISE » -EXPOSITION COLLECTIVE – 3 NOV. AU 30 NOV. 2005

  • Exposition Du 03 novembre au 30 novembre 2005

Artistes présentés

Hong Hao, Hong Lie, Huang Yan, Li Tianyuan, Lu Hao, QIU Zhijie, Rong Rong, Shen QI, Song Dong, Sun Yuan, Wang Qingsong, Weng Fen, Zheng Guogu, Zhuang Hui.