Tattoo II Qiu Zhijie

Plus d’informations

Qiu Zhijie,

1994,

Tirage argentique.